Fógraí Ginearálta
Fógraí Scoile
Ár Scoil
Tuismitheoirí Nua
Cian Gairnéir

Gaelscoil Na Lochanna

Frása na Seachtaine
Is ar scáth a chéile a mhairimid / We live in the shelter of one anotherDátaí ag Teacht / Upcoming Dates

15ú Aibreáin - Kaideen knitwear ag teacht chun na scoile chun oraithe d'éide scoile a ghlacadh / Kaideen knitwear visiting school to take orders for new school uiforms

16ú Aibreáin – Searmanas an tSolais / Ceremony of Light (Rang 5/6) - 6:30

24ú Aibreáin – Cóineartú / Confirmation Rang 5/6 11am
Dé Domhnaigh, 26ú Aibreáin 2015
Sunday 26th April

5k Fun Run
Gaelscoil na Lochanna i dteannta le Russborough House

Bileog eolais ag teacht  /  Information leaflet on the way!
Is feidir anois clárú don lá seo ar  /  You can now register for race on

www. russboroughhouse.ie

! ! ! ! Duaiseanna iontacha ! ! !    /    ! ! ! ! Great prizes ! ! ! !  

Tar, bí inlúith agus bíodh lá spraoiúil agaibh  /  Come, get fit and have a great day of fun as Gaeilge...

Saor iontráil dona páistí do na rásanna gairid  /  Free entry to shorter races for children

Ceisteanna  /  Queries
rithnalochanna@gmail.com


Club Fichille

Tá an Club Fichille ar ais! Buíochas le Múinteoir Daithí – ag tosú ar Dhéardaoin 19ú Márta ar feadh 8 seachtaine. 2.30-3.15 - Íoc le bhur dtoil €4 gach seachtain. Múinfear na scileanna fichille agus beidh babhta de chluichí eagraithe ansin.
The Chess Club is back- GRMA to Múinteoir Daithí. Starting back on Thursday March 19th for 8 weeks. 2.30-3.15. Please pay €4 each week. Skills of chess will be taught, revised and then a round of games will be organised.Peil / Football

Beidh traenálaí peile nua ón gCLG ag teacht chun na scoile gach Céadaoin (ar feadh 8 seachtaine) chun scileanna peile a mhúineadh dona páistí i rang Jacqueline, Daithí & Niamh - Éide spóirt ar an gCéadaoin.
Ag tosú ar 15ú Aib (An chéad Céadaoin tar éis na Cásca)

A Coach from GAA will come to school on Wednesdays (for 8 Weeks) to teach football skills to the children from Rang Jacqueline, Daithí & Niamh - School sports tracksuit on these Wednesdays please.
Begining 15th April (First Wednesday after Easter)

Cuairt an UachtaráinMór an onóir domsa bualadh le Uachtaran na tíre ag Teach Russborough i rith Seachtain na Gaeilge 2015.

The President mentioned our Gaelscoil in his address at Russborough and shared a cúpla focal with Múinteoir Seán and parents of our Coiste after the ceremony.


Éadaí Athchúrsála / Recycleables

Éadaí Athchúrsála – bailiúchán 24ú Márta / Recycleables – Next collection by Lenrec on 24th March
Táimid ag glacadh fós le sean-éadaí srl. a bhailiú. An bhfágfaidh sibh aon mhálaí isteach le bhur dtoil in aice leis an mbothán glas? GRMíle. Faigheann an scoil c.€4 ar gach mála.
We are still collecting old recycleables (clothes etc). Could we ask you to please leave any bags you have next to green shed. GRMA. The school receives c.€4 per bag.

Twitter #Nalochanna

Tá cuntas Twitter anois ag an scoil agus is féidir muid a leanúint ar #Nalochanna. Tá súil againn grianghraf agus giolcaí beag nuachta a chur amach go rialta.
We now have a twitter account and anyone can follow us on #Nalochanna. We hope to put up photos and tweet notices regularly.Síntiús Deonach

Voluntary Contribution
ag tiomsú airgid don scoil
raising money for our school

Réamh-Chlárú / Pre-Enrolment
Ócáidí
Nuacht
Frása na Seachtaine
Ciorcal Comhrá