Fógraí Ginearálta
Fógraí Scoile
Ár Scoil
Tuismitheoirí Nua
Cian Gairnéir

Gaelscoil Na Lochanna
"ar cipíní" = ar bís (excited)

Rudaí ag Teacht / Upcoming Items


· Aoine 26ú Lá Fáilte

· AGM Cruinniú na dTuistí:- Sonraí le teacht / Details to follow

Lá Fáilte – 26ú Meán Fómhair

Beidh picnic ar siúl againn sa scoil dona baill clainne ó Rang Karla. (Níl spás againn anois do gach duine- tá brón orainn!).
Iarraimid ar chlainnte Rang Karla teacht chun na scoile ar Aoine 26ú ag 12.00 le picnic beag le nithe ar an bhféar le chéile. Beidh cupáin tae agus caife ar fáil ag an bpicnic- (buíochas sin do Choiste na dTuistí). Beidh cúpla amhráin againn agus beidh na páistí ag dul abhaile ag 1.25.

Tá súil againn go dtabharfaidh sé seo deis deas do thuistí aithne a chur ar aghaidheanna agus cuid de atmaisféar na scoile a mhothú.
(Má tá deartháireacha nó deirfiúracha níos sine sa scoil- is féidir leo freastal dár ndóigh ar an bpicnic agus má oireann sé níos fearr, dul abhaile leis an gclann ag 1.25)

We will have a picnic for families of Rang Karla. (We really cannot cater for whole school together anymore- tá brón orainn). We invite families of Rang Karla to come to the school with a picnic at 12.00 on Friday 26th Sept. We will sit on the grass, have a cup of tea/coffee (GRMA Mór to Coiste na dTuistí for this) and have a few songs and go home at 1.25.
This we hope will be a real opportunity for all our new parents to get to know some faces and to get a feel for our school. (If you have older brothers and sisters in school – they can join in the picnic of course and can go home with family if that suits best.)


Meán Fómhair Cruinniú Chinn Bliana (A.G.M.) C

Meán Fómhair Cruinniú Chinn Bliana (A.G.M.) Choiste na dTuistí agus toghachán Athar don Bhord Bainistíochta / Coiste AGM and election of new father to Board of Management

Fáilte roimh gach tuiste/caomhnóir / Welcome all parents/guardians

Sonraí eile le teacht / More details to follow

Banna Cheoil

Tá an Banna Ceoil tosaithe ar ais (Déardaoin 2.30-3.00).
Beidh sé oscailte do pháistí Rang 1 suas atá suim breise acu ceol a chleachtadh nó tailinn ceoil áirithe.
€2 in aghaidh na Seachtaine.
The school band practices have started up again (Thurs. 2.30-3.00 – 2 groups now, Junior & Senior). Open to anyone from Rang 1 upwards who have special interest/talent in music. €2 per week.
Make sure to practice.
Ina theannta seo, beidh Feadóg Stáin á mhúineadh i ngach rang am éigin i rith na bliana.
Apart from band music, tinwhistle is being taught to all classes at some point during the year.
GRMA mór dona múinteoirí ranga.
Síntiús Deonach

Voluntary Contribution
ag tiomsú airgid don scoil
raising money for our school

Clárú/ Enrolment

Spásanna fós ann do Mheán Fómhair 2013 - Spaces available for September 2013
Íoslodáil foirm anseo »
Download form here
Ócáidí
Nuacht
Frása na Seachtaine
Ciorcal Comhrá