Fógraí Ginearálta
Fógraí Scoile
Ár Scoil
Tuismitheoirí Nua
Cian Gairnéir

Gaelscoil Na Lochanna
scoil atá níos mo ná scoil
 Ranganna agus múinteoirí na scoilbliana nua:

  • Rang Naí Bheaga: Múinteoir Karla Ní Mhuadaigh
  • Rang Naí Shin: Múinteoir Jacqueline Ní Chonghaile
  • Rang 1: Múinteoir Deirdre Ní Chonceanncainn (Fáilte Múinteoir Deirdre)
  • Rang 2: Múinteoir Eilís De Grant
  • Rang 3: Múinteoir Fionnuala Criostóir (Fáilte ar ais Múinteoir Fionnuala!)

ach beidh Múinteoir Fionnuala as láthair go lár Dheireadh Fómhair ar shaoire máithreachais (bhí cailín beag aici i Mí Bealtaine), mar sin beidh múinteoir Deirdre Ní Dhuagáin ina háit go dtí sin.

but Múinteoir Fionnuala will be out until mid October on maternity leave (She had a baby girl in May!), so Múinteoir Deirdre Ní Dhuagáin will take her place until then.


  • Rang 4/5: Múinteoir Daithí Ó Gógáin
  • Rang 5/6: Múinteoir Niamh Thorp (Fáilte ar ais Múinteoir Niamh!)

Tacaíocht Foghlama/ Learning Support:
Múinteoir Amy Ní Chonghaile 
Múinteoir Clár Nic Reachtain
(atá roinnte le Gaelscoil Nás na Ríogh- agus atá sásta Feadóg mhór a mhúineadh sa scoil!- Fáilte Múinteoir Clár!)

Acmhainn/ Resource
Múinteoir Deirdre Ní Dhuagáin (Fáilte ar ais Muinteoir Deirdre!!)

Ag guí scoilbhliain nua álainn ar gach duine.
Wishing everyone a lovely new school year.Athoscailt i Meán Fómhair / Re-Opening in September
Dé Céadaoin 27ú Lúnasa 2014
Wednesday 27th August 2014


 
Beidh cruinniú foirne ag an bhfoireann ar Aoine 29ú Lúnasa agus mar sin rachaidh gach páiste abhaile ag 12.30. (aire sa charrclós le do thoil!)
We will have a staff meeting on Friday 29th August and so all chn will go home at 12.30 (please take care in carpark!)
Síntiús Deonach

Voluntary Contribution
ag tiomsú airgid don scoil
raising money for our school

Clárú/ Enrolment

Spásanna fós ann do Mheán Fómhair 2013 - Spaces available for September 2013
Íoslodáil foirm anseo »
Download form here
Ócáidí
Nuacht
Frása na Seachtaine
Ciorcal Comhrá