Gaelscoil Na Lochanna

 • Cnoc Na Sí
  Cnoc Na Sí
  Rinne Rang 1 baile beag Le hábhair athchursáilte - IONTACH
 • Rang 5
  Rang 5
  Gleacaiocht le Sandra
 • Seachtain an chairdis 2016
  Seachtain an chairdis 2016
  Go leor ranganna ag obair le chéile an tseachtain seo
 • Boscaí Nollag Team Hope
  Boscaí Nollag Team Hope
 • Rang Niamh ag léamh scéalta a scríobh siad do Rang 2
  Rang Niamh ag léamh scéalta a scríobh siad do Rang 2
 • Buaiteoirí chorn Coughlan 2016!!!!
  Buaiteoirí chorn Coughlan 2016!!!!
 • Lá Fáilte 2016
  Lá Fáilte 2016
 • Lá Roald Dahl i Rang 3
  Lá Roald Dahl i Rang 3
 • Corn Chiain
  Corn Chiain
 • Cailíní Peile 2016
 • Lá bronnadh do JEP (Junior Entrepreneur Programme)
  Lá bronnadh do JEP (Junior Entrepreneur Programme)
  D'oscail na páistí Siopa na Lochanna agus ghnóthaigh siad os cionn €1,000. Thug siad an €1,000 go CMRF. (Ospidéal Cromghlinn) in onóir d'ár gcara Cian Gairnéir.
 • Grúpa Rince Seit 2016
  Grúpa Rince Seit 2016

 

MÍ NA NOLLAG / DECEMBER

 

Aoine 2ú / Sathairn 3ú (10-6in) / Friday 2nd / Saturday 3rd (10-6pm)

Pacáil na Málaí / Bag Pack
Coiste ag lorg tacaíocht óna tuistí
Parents’ Coiste seeking your support to bag-pack for 1 hour

 

5ú – 7:30pm – Cruinniú sa scoil faoin gclár ullmhucháin don Chéad Comaoineach

Meeting in school regarding First Communion Preparation Programme- “Bridge”

 

9ú Cártaí Siúl na Nollag

Sponsor Cards for Christmas Walk
Tabhair na cártaí agus an t-airgead ar ais ar scoil le bhur dtoil nó d’fhéadfaí an córas ar líne a úsáid.
GRMíle Maith agaibh don tacaíocht
Please return sponsor cards and money to box at school gate. (or pay online via EPP button on website

 

14ú **Seirbhís na Nollag** 6-7pm

Seirbhís na Nollag i Seipéal Mhuire / Christmas celebration in Church of Our Lady
An féidir le gach duine a bheith réidh sa seipéal ag 5.40? GRMA
Can everyone please in seats in Church at 5.40?

 

19ú

Ráiflí faoi chuairteoir speisialta ón bpoll Thuaidh!
Rumours of a special visitor from North Pole

 

20/21ú Dráma Rang Amy

“Willy Wonka” – Fáilte tuistí Rang Amy go dtí an scoil ag 1:30pm.
Parents of Rang Amy welcome to school at 1:30pm
Please pick a day Wed or Thurs because space is tight!
GRMÍLE M. Amy!

 

22ú Siúl na Nollag – Christmas Walk

(Seo é an lá deireannach- This is Last day of term)
Beimid ag siúl go Cearnóg Dunnes agus ag canadh cearúil daoibh ag 11.00-11.45 (Fáilte)
We will be doing our sponsored walk to Dunnes Plaza and singing carols 11.00-11.45

An féidir lena páistí Hata Daidí na Nollag a thabhairt isteach?
Can children bring in Santa hats please?

An féidir le Rang Jacqueline + Deirdre buataisí a thógáil isteach
Can Rang Jacqueline + Deirdre please bring in boots for walk in field.

 

Ranganna Iarscoile

Críochnú suas don Nollaig – last day of term

Rang Feadóg Mhór – 19ú
Rang Fidil – 20 / 21ú (no class on 22ú)
Banna Cheoil Seáin Ó Broin – 20ú
Banna Cheoil Seáin – 15ú
Banna Cheoil Mhichelle – 15ú
Rang Gleacaíocht – 14ú
Rince Imelda – 19ú
Rince Seit – 21ú

Tosnaíonn na Ranganna arís ar 9ú Eanáir
Classes begin again on 9th January

 

Guímid anseo Nollaig Shona Mhór Mhaith ag gach aon duine agus tá súil againn

go mbeidh sos taitneamhach síochánta agaibh.

We, here in the school, wish everyone a lovely Christmas and a joyful, peaceful holiday.

Ó: Seán, Amy, Karla, Jacqueline, Deirdre, Éilis, Niamh, Jessie, Michelle, Róis, Patricia, Anne, Áine, Joe, Betty, Ma’lou, Fíona, Paul, Seán Ó B, Phil, Imelda agus Sandra.