Fógraí Ginearálta
Fógraí Scoile
Ár Scoil
Tuismitheoirí Nua
Cian Gairnéir

Gaelscoil Na Lochanna
scoil atá níos mo ná scoil
 Ranganna agus múinteoirí na scoilbliana nua:

  • Rang Naí Bheaga: Múinteoir Karla Ní Mhuadaigh
  • Rang Naí Shin: Múinteoir Jacqueline Ní Chonghaile
  • Rang 1: Múinteoir Deirdre Ní Chonceanncainn (Fáilte Múinteoir Deirdre)
  • Rang 2: Múinteoir Eilís De Grant
  • Rang 3: Múinteoir Fionnuala Criostóir (Fáilte ar ais Múinteoir Fionnuala!)

ach beidh Múinteoir Fionnuala as láthair go lár Dheireadh Fómhair ar shaoire máithreachais (bhí cailín beag aici i Mí Bealtaine), mar sin beidh múinteoir nua eile ina háit go dtí sin.
Beidh an múinteoir nua sin ceaptha i Mi Lúnasa agus inseoimid do Rang 3 nuair ata sé eagraithe.

but Múintoeir Fionnuala will be out until mid October on maternity leave (She had a baby girl in May!), so another new teacher will take her place until then.
The new teacher will be appointed in August and we will let Rang 3 now when this is organised.


  • Rang 4/5: Múinteoir Daithí Ó Gógáin
  • Rang 5/6: Múinteoir Niamh Thorp (Fáilte ar ais Múinteoir Niamh!)

Tacaíocht Foghlama/ Learning Support:
Múinteoir Amy Ní Chonghaile 
Múinteoir Clár Nic Reachtain
(atá roinnte le Gaelscoil Nás na Ríogh- agus atá sásta Feadóg mhór a mhúineadh sa scoil!- Fáilte Múinteoir Clár!)

Acmhainn/ Resource
Le ceapadh go fóill i Mí Lúnasa/ To be appointed in August


Tá súil againn go bhfuil na páistí ag baint taitneamh as an samhradh fada!
We hope all the chidren are enjoying the long summer!
Athoscailt i Meán Fómhair / Re-Opening in September
Dé Céadaoin 27ú Lúnasa 2014
Wednesday 27th August 2014
Síntiús Deonach

Voluntary Contribution
ag tiomsú airgid don scoil
raising money for our school

Clárú/ Enrolment

Spásanna fós ann do Mheán Fómhair 2013 - Spaces available for September 2013
Íoslodáil foirm anseo »
Download form here
Ócáidí
Nuacht
Frása na Seachtaine
Ciorcal Comhrá